Tagalog
Login
Log Out

ILIPAT ANG IYONG MUSIC LIBRARY SA NAPSTER PAPUNTA SA DEEZER

I-convert ang iyong buong music library sa Napster papunta sa Deezer - Kasama ang iyong mga paborito, playlist at iyong buong music library!

Mag-Umpisa na Tayo
PILIIN ANG PINAGMULAN
Piliin ang pinagmulan ng platform ng kanta
PUMILI MGA PLAYLIST NA ILILIPAT
Kailangan ng tulong?
O
I-load ang playlist
Kailangan ng tulong?
I-convert ang listahan ng kanta
1.
Convert playlist
Hilahin ito sa iyong bookmarks bar
Hindi makita ang bookmarks bar? Pindutin ang Shift+Ctrl+B
2. Pumunta sa playlist na gusto mong ilipat
3. Pindutin ang bookmark sa iyong bookmarks bar
Aking Kanta
Naputol
Kasunod: Pumili ng Destinasyon
PILIIN ANG DESTINASYON
Piliin ang destinasyon ng platform ng kanta
BUOD
Inililipat:
Umpisan ang Paglilipat ang Aking Mga Kanta
NILILIPAT ANG IYONG MGA KANTA
Sumandal sa iyong upuan habang inililipat namin ang iyong mga kanta
Tapos na ang Pag-convert
Ibahagi
I-convert muli
0%

I-export ang iyong music library mula sa Napster papunta sa Deezer

Sa TuneMyMusic maari mong ilipat ang iyong buong music library mula sa Napster papunta sa Deezer sa loob ng ilang minuto lamang! Maari mo ring ilipat lahat ng iyong personal na paylist at mga playlist na iyong sinusundan. Maari mo ring ilipat ang iyong mga paboritong track, album, at artista.
Convert more to: Deezer
See all
I-import ang CSV file papunta sa Deezer
I-import Text file ng mga Kanta papunta sa Deezer
I-convert ang mga Kanta mula iTunes XML papunta sa Deezer
Convert more from: Napster
See all
Ilipat ang iyong music library sa Napster papunta sa YouTube
Ilipat ang iyong music library sa Napster papunta sa File
Ilipat ang iyong music library sa Napster papunta sa Apple Music
MAKIPAG-UGNAYAN SA AMIN