Login
Plans
Help

EKSPORTUJ LAST.FM DO KKBOX

Importuj swoje dane last.fm na konto KKBOX

Zaczynajmy
WYBIERZ ŹRÓDŁO
Wybierz swoją platformę muzyczną
WYBIERZ PLAYLISTY DO PRZENIESIENIA
Potrzebujesz pomocy?
Lub
Załaduj playlistę
Potrzebujesz pomocy?
Konwertuj listę utworów
Moja muzyka
Dalej: Wybierz miejsce docelowe
WYBIERZ MIEJSCE DOCELOWE
Wybierz docelową platformę muzyczną
PODSUMOWANIE
Przenoszenie:
Want to transfer more than 500 items at a time?Transferring more than 500? Go Premium
Rozpocznij przenoszenie Mojej muzyki
PRZENOSZENIE TWOJEJ MUZYKI
Zrelaksuj się, a my przeniesiemy twoją muzykę
KONWERSJA ZAKOŃCZONAYour first 500 tracks were processed
Get premium and trasnfer your remaining 700 tracks
Udostępnij
Konwertuj ponownie
0%

Konwertuj swoją bibliotekę muzyki last.fm na KKBOX!

Tune My Music daje możliwość konwersji starej i dobrej biblioteki muzykij last.fm na dowolny inny serwis muzyczny, taki jak KKBOX. Używamy last.fm api, aby uzyskać dane użytkownika, takie jak ulubione utwory, najlepszych wykonawców i albumy oraz inne listy, do których dostęp ma last.fm api.
Check out our coolest features
Transfer
Copy playlist and music library between music services
Synchronizacja
Keep 2 playlists from 2 music services always synchronized
Udostępnij
Share your music with friends who use other music services
Upload
Upload songs to your library from a file
Kopia zapasowa
Utwórz kopię zapasową całej biblioteki muzyki
Convert more to: KKBOX
See all
Przenieś swoją muzykę z TIDAL do KKBOX
SoundCloud to KKBOX
Transfer SOUNDMACHINE to KKBOX
Convert more from: last.fm
See all
Eksportuj last.fm do Youtube Music
Eksportuj last.fm do SOUNDMACHINE
Eksportuj last.fm do Qobuz
Always happy to help you
Feel free to ask any question
FAQ
Skontaktuj się z nami
SKONTAKTUJ SIę Z NAMI