Login
Plans
Help

I-EXPORT ANG LAST.FOM PAPUNTA SA DEEZER

I-import ang iyong data sa last.fm papunta sa Deezer account

Mag-Umpisa na Tayo
PILIIN ANG PINAGMULAN
Piliin ang pinagmulan ng platform ng kanta
PUMILI MGA PLAYLIST NA ILILIPAT
Kailangan ng tulong?
O
I-load ang playlist
Kailangan ng tulong?
I-convert ang listahan ng kanta
Aking Kanta
Kasunod: Pumili ng Destinasyon
PILIIN ANG DESTINASYON
Piliin ang destinasyon ng platform ng kanta
BUOD
Inililipat:
Want to transfer more than 500 items at a time?Transferring more than 500? Go Premium
Umpisan ang Paglilipat ang Aking Mga Kanta
NILILIPAT ANG IYONG MGA KANTA
Sumandal sa iyong upuan habang inililipat namin ang iyong mga kanta
Tapos na ang Pag-convertYour first 500 tracks were processed
Get premium and trasnfer your remaining 700 tracks
Ibahagi
I-convert muli
0%

I-convert ang iyong music library sa last.fm papunta sa Deezer!

Ang solusyon ng Tune My Music ay nagbibigay sa iyo ng oportunidad upang i-convert ang iyong mga luma at magagandang music library sa last.fm sa ibat-ibang serbisyo ng kanta katulad ng Deezer. Gumagamit kami ng api ng last.fm upang makuha ng data ng mga gumagamit tulad ng mga gustong track, pangunahing artista at album at iba pang listahan na binibigyan ng access ng last.fm api.
Check out our coolest features
Transfer
Copy playlist and music library between music services
I-sync
Keep 2 playlists from 2 music services always synchronized
Ibahagi
Share your music with friends who use other music services
Upload
Upload songs to your library from a file
I-backup
I-backup ang iyong buong music library
Convert more to: Deezer
See all
Ilipat ang iyong mga kanta mula sa TIDAL papunta sa Deezer
SoundCloud to Deezer
Transfer SOUNDMACHINE to Deezer
Convert more from: last.fm
See all
I-export ang last.fom papunta sa YouTube
I-export ang last.fom papunta sa Spotify
I-export ang last.fom papunta sa File
Always happy to help you
Feel free to ask any question
FAQ
Makipag-ugnayan sa amin
MAKIPAG-UGNAYAN SA AMIN