Login
Plans
Help

มีคนแบ่งปันเพลงของเขากับคุณ

โอนคลังเพลงของเขาไปยังคลังของคุณ ไม่ว่าคุณจะใช้บริการใด เรารองรับ Spotify, Apple Music, YouTube และอีกมากมาย

เริ่มเลย
เลือกแหล่งที่มา
เลือกข้อมูลหลักเพลงต้นทางของคุณ
เลือกเพลย์ลิสต์เพื่อย้าย
ต้องการความช่วยเหลือ?
หรือ
โหลด
ต้องการความช่วยเหลือ?
แปลงรายการเพลง
เพลงของฉัน
ต่อไป: เลือกปลายทาง
เลือกปลายทาง
เลือกข้อมูลหลักเพลงปลายทางของคุณ
สรุป
ย้าย:
Want to transfer more than 500 items at a time?Transferring more than 500? Go Premium
เริ่มการย้ายเพลงของฉัน
ทำการถ่ายโอนเพลงของคุณ
เอนหลังบนเก้าอี้ของคุณในขณะที่เราถ่ายโอนเพลงของคุณ
การแปลงเสร็จสมบูรณ์Your first 500 tracks were processed
Get premium and trasnfer your remaining 700 tracks
แบ่งปันเพลงของฉัน
แปลงอีกครั้ง
0%

ใช้ TuneMyMusic เพื่อแบ่งปันเพลงของคุณกับเพื่อน ๆ

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณต้องการแบ่งปันเพลงในคลัง หรือ เพลย์ลิสต์ของคุณกับเพื่อน ๆ แต่คุณกำลังใช้ Spotify แบบทดลองใช้ และเพื่อนของคุณกำลังใช้ Apple Music? บริการของเราช่วยให้คุณแบ่งปันเพลงและเพลย์ลิสต์ระหว่างบริการเพลงเช่น Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube และอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้บริการของเราเพื่อถ่ายโอนคลังเพลงของคุณเองเมื่อคุณเปลี่ยนเป็นบริการเพลงใหม่
Check out our coolest features
Transfer
Copy playlist and music library between music services
ซิงค์
Keep 2 playlists from 2 music services always synchronized
แบ่งปัน
Share your music with friends who use other music services
Upload
Upload songs to your library from a file
สำรอง
สำรองคลังเพลงทั้งหมดของคุณ
Always happy to help you
Feel free to ask any question
FAQ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา