Login
Plans
Help

IMPORTER SANGER TEKSTFIL TIL QOBUZ

Konverter spor fra tekstfil til Qobuz spilleliste om sekunder

La oss Begynne
VELG KILDEN
Velg din kilde musikkplattform
VELG SPILLELISTER FOR Å FLYTTE
Trenger hjelp?
Eller
Last inn spilleliste
Trenger hjelp?
Konverter sangliste
1.
Convert playlist
Dra dette til bokmerkelinjen din
Ser du ikke bokmerkelinjen? Hit Shift+Ctrl+B
2. Gå til spillelisten du ønsker å flytte
3. Trykk bokmerket på bokmerkelinjen din
Min Musikk
Neste: Velg destinasjon
VELG DESTINASJON
Velg din destinasjonsmusikkplattform
SAMMENDRAG
Flytting:
Want to transfer more than 1000 items at a time?Transferring more than 1000? Go Premium
Begynn Å Flytte Musikken Min
OVERFØRER MUSIKKEN DIN
Legg deg tilbake på stolen mens vi overfører musikken din
KONVERTERING FULLFØRTYour first 1000 tracks were processed
Get premium and trasnfer your remaining 700 tracks
Del min musikk
Konverter igjen
0%
Go Premium

Importer til Qobuz direkte fra tekstfilen

Importer musikk til Qobuz direkte fra en tekstfil (.txt) med vår onlinetjeneste - Tune My Music.
Check out our coolest features
Transfer
Copy playlist and music library between music services
Synk
Keep 2 playlists from 2 music services always synchronized
Del
Share your music with friends who use other music services
Upload
Upload songs to your library from a file
Sikkerhetskopier
Sikkerhetskopier hele musikkbiblioteket ditt
Convert more to: Qobuz
See all
Konverter musikk fra iTunes XML til Qobuz
Importer musikk til Qobuz fra fil
Konverter Apple Musikk til Qobuz
Convert more from: Text File
See all
Importer sanger tekstfil til Beatport
Importer sanger tekstfil til Beatsource
Importer sanger tekstfil til Amazon Musikk
Always happy to help you
Feel free to ask any question
FAQ
Kontakt oss
KONTAKT OSS