Login
Plans
Help

I-CONVERT ANG MGA KANTA MULA ITUNES XML PAPUNTA SA QOBUZ

I-convert ang Apple iTunes XML file papunta sa Qobuz Playlist

Mag-Umpisa na Tayo
PILIIN ANG PINAGMULAN
Piliin ang pinagmulan ng platform ng kanta
PUMILI MGA PLAYLIST NA ILILIPAT
Kailangan ng tulong?
O
I-load ang playlist
Kailangan ng tulong?
I-convert ang listahan ng kanta
Aking Kanta
Kasunod: Pumili ng Destinasyon
PILIIN ANG DESTINASYON
Piliin ang destinasyon ng platform ng kanta
BUOD
Inililipat:
Want to transfer more than 1000 items at a time?Transferring more than 1000? Go Premium
Umpisan ang Paglilipat ang Aking Mga Kanta
NILILIPAT ANG IYONG MGA KANTA
Sumandal sa iyong upuan habang inililipat namin ang iyong mga kanta
Tapos na ang Pag-convertYour first 1000 tracks were processed
Get premium and trasnfer your remaining 700 tracks
Ibahagi
I-convert muli
0%
Go Premium

I-import ang mga playlist sa iTunes papunta sa Qobuz playlist.

Sa TuneMyMusic maari mong i-import ang mga kanta mula sa iTunes papunta sa Qobuz. Una, kailangan mong i-export ang iyong Apple Music sa XML file. Pagkatapos i-export ang XML - I-upload ang file na ito sa TuneMyMusic. Iyon lang!
Check out our coolest features
Transfer
Copy playlist and music library between music services
I-sync
Keep 2 playlists from 2 music services always synchronized
Ibahagi
Share your music with friends who use other music services
Upload
Upload songs to your library from a file
I-backup
I-backup ang iyong buong music library
Convert more to: Qobuz
See all
I-import ang kanta sa Qobuz mula sa file
I-convert ang Apple Music papunta sa Qobuz
Amazon Music papunta sa Qobuz
Convert more from: XML
See all
I-convert ang mga Kanta mula iTunes XML papunta sa Beatport
I-convert ang mga Kanta mula iTunes XML papunta sa Beatsource
I-convert ang mga Kanta mula iTunes XML papunta sa Amazon Music
Always happy to help you
Feel free to ask any question
FAQ
Makipag-ugnayan sa amin
MAKIPAG-UGNAYAN SA AMIN