Tagalog
Login
Log Out

I-IMPORT TEXT FILE NG MGA KANTA PAPUNTA SA SPOTIFY

I-convert ang mga track mula sa text file papunta sa Spotify playlist sa loob ng ilang segundo

Mag-Umpisa na Tayo
PILIIN ANG PINAGMULAN
Piliin ang pinagmulan ng platform ng kanta
PUMILI MGA PLAYLIST NA ILILIPAT
Kailangan ng tulong?
O
I-load ang playlist
Kailangan ng tulong?
I-convert ang listahan ng kanta
1.
Convert playlist
Hilahin ito sa iyong bookmarks bar
Hindi makita ang bookmarks bar? Pindutin ang Shift+Ctrl+B
2. Pumunta sa playlist na gusto mong ilipat
3. Pindutin ang bookmark sa iyong bookmarks bar
Aking Kanta
Naputol
Kasunod: Pumili ng Destinasyon
PILIIN ANG DESTINASYON
Piliin ang destinasyon ng platform ng kanta
BUOD
Inililipat:
Umpisan ang Paglilipat ang Aking Mga Kanta
NILILIPAT ANG IYONG MGA KANTA
Sumandal sa iyong upuan habang inililipat namin ang iyong mga kanta
Tapos na ang Pag-convert
Ibahagi
I-convert muli
0%

I-import papunta sa Spotify direkta mula sa text file

I-import ang mga kanta papunta sa Spotify direkta mula sa text file (.txt) sa aming online na serbisyo - Tune My Music.
Convert more to: Spotify
See all
I-convert ang mga Kanta mula iTunes XML papunta sa Spotify
I-import ang kanta sa Spotify mula sa file
I-convert ang Apple Music papunta sa Spotify
Convert more from: Text File
See all
I-import Text file ng mga Kanta papunta sa Deezer
I-import Text file ng mga Kanta papunta sa YouTube
I-import Text file ng mga Kanta papunta sa Apple Music
MAKIPAG-UGNAYAN SA AMIN