Login
Plans
Help

I-IMPORT TEXT FILE NG MGA KANTA PAPUNTA SA MOVISTAR MÚSICA

I-convert ang mga track mula sa text file papunta sa Movistar Música playlist sa loob ng ilang segundo

Mag-Umpisa na Tayo
PILIIN ANG PINAGMULAN
Piliin ang pinagmulan ng platform ng kanta
PUMILI MGA PLAYLIST NA ILILIPAT
Kailangan ng tulong?
O
I-load ang playlist
Kailangan ng tulong?
I-convert ang listahan ng kanta
1.
Convert playlist
Hilahin ito sa iyong bookmarks bar
Hindi makita ang bookmarks bar? Pindutin ang Shift+Ctrl+B
2. Pumunta sa playlist na gusto mong ilipat
3. Pindutin ang bookmark sa iyong bookmarks bar
Aking Kanta
Kasunod: Pumili ng Destinasyon
PILIIN ANG DESTINASYON
Piliin ang destinasyon ng platform ng kanta
BUOD
Inililipat:
Want to transfer more than 1000 items at a time?Transferring more than 1000? Go Premium
Umpisan ang Paglilipat ang Aking Mga Kanta
NILILIPAT ANG IYONG MGA KANTA
Sumandal sa iyong upuan habang inililipat namin ang iyong mga kanta
Tapos na ang Pag-convertYour first 1000 tracks were processed
Get premium and trasnfer your remaining 700 tracks
Ibahagi
I-convert muli
0%
Go Premium

I-import papunta sa Movistar Música direkta mula sa text file

I-import ang mga kanta papunta sa Movistar Música direkta mula sa text file (.txt) sa aming online na serbisyo - Tune My Music.
Check out our coolest features
Transfer
Copy playlist and music library between music services
I-sync
Keep 2 playlists from 2 music services always synchronized
Ibahagi
Share your music with friends who use other music services
Upload
Upload songs to your library from a file
I-backup
I-backup ang iyong buong music library
Convert more to: Movistar Música
See all
I-convert ang mga Kanta mula iTunes XML papunta sa Movistar Música
I-import ang kanta sa Movistar Música mula sa file
I-convert ang Apple Music papunta sa Movistar Música
Convert more from: Text File
See all
I-import Text file ng mga Kanta papunta sa KKBOX
I-import Text file ng mga Kanta papunta sa YouTube Music
I-import Text file ng mga Kanta papunta sa SOUNDMACHINE
Always happy to help you
Feel free to ask any question
FAQ
Makipag-ugnayan sa amin
MAKIPAG-UGNAYAN SA AMIN