Tagalog
Login
Log Out

I-CONVERT ANG SPOTIFY PAPUNTA SA DEEZER

Ilipat ang iyong music library mula Spotify papunta sa Deezer sa ilang madaling hakbang

Mag-Umpisa na Tayo
PILIIN ANG PINAGMULAN
Piliin ang pinagmulan ng platform ng kanta
PUMILI MGA PLAYLIST NA ILILIPAT
Kailangan ng tulong?
O
I-load ang playlist
Kailangan ng tulong?
I-convert ang listahan ng kanta
1.
Convert playlist
Hilahin ito sa iyong bookmarks bar
Hindi makita ang bookmarks bar? Pindutin ang Shift+Ctrl+B
2. Pumunta sa playlist na gusto mong ilipat
3. Pindutin ang bookmark sa iyong bookmarks bar
Aking Kanta
Naputol
Kasunod: Pumili ng Destinasyon
PILIIN ANG DESTINASYON
Piliin ang destinasyon ng platform ng kanta
BUOD
Inililipat:
Umpisan ang Paglilipat ang Aking Mga Kanta
NILILIPAT ANG IYONG MGA KANTA
Sumandal sa iyong upuan habang inililipat namin ang iyong mga kanta
Tapos na ang Pag-convert
Ibahagi
I-convert muli
0%

I-convert ang playlist ng Spotify papunta sa Deezer

Meron magandang playlist sa Spotify. Ngayon, maari mo na ilipat ang iyong mga playlist papunta sa Deezer! Maari mong i-convert ang iyong Spotify liked song at ang Spotify album na sinusundan mo.
Convert more to: Deezer
See all
I-convert ang YouTube papunta sa Deezer
Transfer your music from YouTube Music to Deezer
Ilipat ang Google Play Music papunta sa Deezer
Convert more from: Spotify
See all
Ilipat ang Spotify papunta sa YouTube
Ilipat ang Spotify papunta sa YouTube Music
Ilipat ang Spotify papunta sa File
MAKIPAG-UGNAYAN SA AMIN