Login
Plans
Help

ILIPAT ANG IYONG MUSIC LIBRARY SA NAPSTER PAPUNTA SA SOUNDCLOUD

I-convert ang iyong buong music library sa Napster papunta sa Soundcloud - Kasama ang iyong mga paborito, playlist at iyong buong music library!

Mag-Umpisa na Tayo
PILIIN ANG PINAGMULAN
Piliin ang pinagmulan ng platform ng kanta
PUMILI MGA PLAYLIST NA ILILIPAT
Kailangan ng tulong?
O
I-load ang playlist
Kailangan ng tulong?
I-convert ang listahan ng kanta
Aking Kanta
Kasunod: Pumili ng Destinasyon
PILIIN ANG DESTINASYON
Piliin ang destinasyon ng platform ng kanta
BUOD
Inililipat:
Want to transfer more than 1000 items at a time?Transferring more than 1000? Go Premium
Umpisan ang Paglilipat ang Aking Mga Kanta
NILILIPAT ANG IYONG MGA KANTA
Sumandal sa iyong upuan habang inililipat namin ang iyong mga kanta
Tapos na ang Pag-convertYour first 1000 tracks were processed
Get premium and trasnfer your remaining 700 tracks
Ibahagi
I-convert muli
0%
Go Premium

I-export ang iyong music library mula sa Napster papunta sa Soundcloud

Sa TuneMyMusic maari mong ilipat ang iyong buong music library mula sa Napster papunta sa Soundcloud sa loob ng ilang minuto lamang! Maari mo ring ilipat lahat ng iyong personal na paylist at mga playlist na iyong sinusundan. Maari mo ring ilipat ang iyong mga paboritong track, album, at artista.
Check out our coolest features
Transfer
Copy playlist and music library between music services
I-sync
Keep 2 playlists from 2 music services always synchronized
Ibahagi
Share your music with friends who use other music services
Upload
Upload songs to your library from a file
I-backup
I-backup ang iyong buong music library
Convert more to: Soundcloud
See all
I-import ang CSV file papunta sa Soundcloud
I-import Text file ng mga Kanta papunta sa Soundcloud
I-convert ang mga Kanta mula iTunes XML papunta sa Soundcloud
Convert more from: Napster
See all
Ilipat ang iyong music library sa Napster papunta sa Movistar Música
Ilipat ang iyong music library sa Napster papunta sa KKBOX
Ilipat ang iyong music library sa Napster papunta sa YouTube Music
Always happy to help you
Feel free to ask any question
FAQ
Makipag-ugnayan sa amin
MAKIPAG-UGNAYAN SA AMIN