I-convert ang Google Play Music playlist papunta sa Spotify - Ito ay 100% libre! | TuneMyMusic
Login
Plans
Help

GOOGLE PLAY MUSIC PAPUNTA SA SPOTIFY

I-convert ang iyong Google Play Music playlist papunta sa Spotify

Mag-Umpisa na Tayo
PILIIN ANG PINAGMULAN
Piliin ang pinagmulan ng platform ng kanta
PUMILI MGA PLAYLIST NA ILILIPAT
Kailangan ng tulong?
O
I-load ang playlist
Kailangan ng tulong?
I-convert ang listahan ng kanta
1.
Convert playlist
Hilahin ito sa iyong bookmarks bar
Hindi makita ang bookmarks bar? Pindutin ang Shift+Ctrl+B
2. Pumunta sa playlist na gusto mong ilipat
3. Pindutin ang bookmark sa iyong bookmarks bar
Aking Kanta
Naputol
Kasunod: Pumili ng Destinasyon
PILIIN ANG DESTINASYON
Piliin ang destinasyon ng platform ng kanta
BUOD
Inililipat:
Want to transfer more than 500 items at a time? Go Premium
Umpisan ang Paglilipat ang Aking Mga Kanta
NILILIPAT ANG IYONG MGA KANTA
Sumandal sa iyong upuan habang inililipat namin ang iyong mga kanta
Tapos na ang Pag-convert
Ibahagi
I-convert muli
0%
Go Premium

I-convert ang iyong playlist mula Google Play Music!

Gusto mo bang lumipat mula Google Play Music papunta sa ibang Streaming na serbisyo pero hindi mo alam kung paano mo ililipat ang iyong mga playlist? Dahil hindi sinusuportahan ng Google Play Music ang opsyon na ito - Nilikha namin ang TuneMyMusic. Ang TuneMyMusic ay isa sa mga serbisyo na sumusuporta sa pag-convert mula sa Google Play Music papunta sa Spotify, Deezer o YouTube at iba pa. Ang tanging gumagawa nito na may success rate na higit pa sa 97%.
Check out our coolest features
Transfer
Copy playlist and music library between music services
Sync
Keep 2 playlists from 2 music services always synchronized
Share
Share your music with friends who use other music services
Upload
Upload songs to your library from a file
Backup
Backup your music library to a file
Convert more to: Spotify
See all
Ilipat ang iyong music library sa Napster papunta sa Spotify
I-import ang CSV file papunta sa Spotify
I-import Text file ng mga Kanta papunta sa Spotify
Convert more from: Google Play Music
See all
Ilipat ang Google Play Music papunta sa Deezer
I-convert ang Google Play Music papunta sa YouTube
Google Play Music papunta sa Apple Music
Always happy to help you
Feel free to ask any question
FAQ
Makipag-ugnayan sa amin
MAKIPAG-UGNAYAN SA AMIN