Login
Plans
Help

I-IMPORT ANG CSV FILE PAPUNTA SA SOUNDCLOUD

I-convert ang CSV file papunta sa Soundcloud playlist

Mag-Umpisa na Tayo
PILIIN ANG PINAGMULAN
Piliin ang pinagmulan ng platform ng kanta
PUMILI MGA PLAYLIST NA ILILIPAT
Kailangan ng tulong?
O
I-load ang playlist
Kailangan ng tulong?
I-convert ang listahan ng kanta
Aking Kanta
Kasunod: Pumili ng Destinasyon
PILIIN ANG DESTINASYON
Piliin ang destinasyon ng platform ng kanta
BUOD
Inililipat:
Want to transfer more than 1000 items at a time?Transferring more than 1000? Go Premium
Umpisan ang Paglilipat ang Aking Mga Kanta
NILILIPAT ANG IYONG MGA KANTA
Sumandal sa iyong upuan habang inililipat namin ang iyong mga kanta
Tapos na ang Pag-convertYour first 1000 tracks were processed
Get premium and trasnfer your remaining 700 tracks
Ibahagi
I-convert muli
0%
Go Premium

I-import mula sa CSV file papunta sa Soundcloud

Sa TuneMyMusic maari ka mag-import ng kanta papunta sa Soundcloud direkta mula sa CSV file. Ang TuneMyMusic ay 100% online. Walang software na kailangan.
Check out our coolest features
Transfer
Copy playlist and music library between music services
I-sync
Keep 2 playlists from 2 music services always synchronized
Ibahagi
Share your music with friends who use other music services
Upload
Upload songs to your library from a file
I-backup
I-backup ang iyong buong music library
Convert more to: Soundcloud
See all
I-import Text file ng mga Kanta papunta sa Soundcloud
I-convert ang mga Kanta mula iTunes XML papunta sa Soundcloud
I-import ang kanta sa Soundcloud mula sa file
Convert more from: CSV
See all
I-import ang CSV file papunta sa Movistar Música
I-import ang CSV file papunta sa KKBOX
I-import ang CSV file papunta sa YouTube Music
Always happy to help you
Feel free to ask any question
FAQ
Makipag-ugnayan sa amin
MAKIPAG-UGNAYAN SA AMIN